* Pola wymagane
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Narodową z siedzibą Warszawa, al. Niepodległości 213, dla potrzeb związanych z z organizacją i realizacją szkoleń. Niniejszym oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą Warszawa, al. Niepodległości 213. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i realizacją w/w szkolenia, ich podanie jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzanie w/w szkolenia, przyjmuję do wiadomości fakt, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Akceptuję regulamin