LOGOWANIE
 
Co to jest nauczanie elektroniczne (e-learning, e-nauczanie)?

Jest to nauczanie przy wykorzystaniu technologii telekomunikacyjnych, które pozwala na uczestniczenie w szkoleniach, kursach czy studiach bez potrzeby opuszczania domu czy stanowiska pracy w dogodnym dla uzytkownika czasie. Dzięki zastosowaniu różnorodnych form multimedialnych (filmy, nagrania audio, symulacje) umożliwia wybór najdogodniejszej formy przekazu treści.