LOGOWANIE
 

1

Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe – nowe źródła informacji w pracy nauczyciela i bibliotekarza

OPIS

 Szkolenie elektroniczne „Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe – źródła informacji w pracy nauczyciela i bibliotekarza” ma na celu wzbogacenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli i bibliotekarzy różnego typu szkół, ze szczególnym uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych, którzy posiadają umiejętności w zakresie obsługi systemu operacyjnego komputera i przeglądarki internetowej.TREŚĆ

 Szkolenie elektroniczne „Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe – źródła informacji w pracy nauczyciela i bibliotekarza” ma na celu wzbogacenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli i bibliotekarzy różnego typu szkół, ze szczególnym uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych, którzy posiadają umiejętności w zakresie obsługi systemu operacyjnego komputera i przeglądarki internetowej.PROGRAM

BN szkolenie elektroniczne zasoby cyfrowe.mp4CELE

Szkolenie elektroniczne „Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe – źródła informacji w pracy nauczyciela i bibliotekarza” ma na celu wzbogacenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli i bibliotekarzy różnego typu szkół, ze szczególnym uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych, którzy posiadają umiejętności w zakresie obsługi systemu operacyjnego komputera i przeglądarki internetowej2

Merkuriusz – polskie publikacje naukowe w systemie elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych Academica

CELE

W prezentacji przedstawiamy, w jaki sposób można korzystać z artykułów naukowych zdigitalizowanych w ramach projektu Merkuriusz i udostępnionych w systemie elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych Academica. Prezentujemy zarówno założenia systemu, jak i pokazujemy możliwości dostępu do pełnotekstowych wersji artykułów z domeny publicznej bądź licencjonowanych, a także sposoby dostępu do zasobów chronionych prawem autorskim.

Prezentacja została sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Inwestycje związane rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

                                                                         3

Podstawy prawa autorskiego

CELE

W prezentacji skierowanej przede wszystkim do bibliotekarzy cyfrowych przedstawiamy podstawowe zagadnienia prawa autorskiego: pojęcia, podmioty i treść  prawa autorskiego, jak również omawiamy problematykę dozwolonego użytku otworów chronionych prawem autorskim oraz domeny publicznej.

Zaprezentowane zagadnienia stanowią podstawę prawną udostępniania na platformie Academica treści artykułów naukowych zdigitalizowanych w ramach projektu Merkuriusz oraz udostępniania treści cyfrowych w polskich bibliotekach.

Prezentacja została sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Inwestycje związane rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

                                                                         4

Utwory osierocone, utwory niedostępne w obrocie handlowym - nowe instytucje prawa autorskiego

CELE

W prezentacji skierowanej przede wszystkim do bibliotekarzy cyfrowych przedstawiamy dwie nowe instytucje prawa autorskiego, wprowadzone nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 20 listopada 2015 r.: utwór osierocony i utwór niedostępny w obrocie handlowym.

Zastosowanie w praktyce zaprezentowanych mechanizmów prawnych pozwoli bibliotekarzom udostępniać bez ograniczeń większą ilość treści cyfrowych. Dotyczy to zarówno artykułów naukowych zdigitalizowanych w ramach projektu Merkuriusz, jak i tysięcy innych publikacji  w polskich bibliotekach cyfrowych.

Prezentacja została sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Inwestycje związane rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

                                                                         5

Szkolenie dla nowych pracowników BN


6

TEST BLS/AED